ajuntament

C24- El Consistori de Catí aprova el pressupost per a 2013

El consistori de Catí ha aprovat definitivament el pressupost general per a l'exercici 2013, al no haver-se presentat reclamacions en el període d'exposició pública. L'estat total de despeses puja a 577.083,41 euros, dels quals la major partida correspon a les despeses en béns corrents i serveis, que s'eleven a 271.425,12 euros. Quant a ingressos, el capítol d'impostos directes és de 197.000 euros.

Més informació en: https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=39092

I55.- L'AJUNTAMENT PRESENTA UNA PÀGINA EN FACEBOOK PER PROMOCIONAR EL TURISME

55.- L'AJUNTAMENT PRESENTA UNA PÀGINA EN FACEBOOK PER PROMOCIONAR EL TURISME

Suscribirse a RSS - ajuntament