C22.- La Llum de les Imatges adjudica la restauració de la Llotja de Catí

La Llum de les Imatges adjudica la restauració de la Llotja de Catí

La Llotja-Casa de la Vila de Catí serà una de les seus expositives de la mostra de La Llum de les Imatges, que englobarà l'exhibició de més de 250 obres d'art pertanyents o relacionades amb el Maestrat castellonenc, a partir de l'últim trimestre del 2013.

La Fundació La Llum de la Imatges ha adjudicat les obres de restauració de la façana i la capella a l'edifici de la Llotja-Casa de la Vila de Catí per un import de 160.199 euros, un cop finalitzat el termini de presentació d'ofertes, a la qual han optat 12 mercantils.

L'execució de l'obra-que havia estat licitada per 210.412 euros-, és de sis mesos i començarà en 30 dies aproximadament. Aquesta intervenció s'inscriu dins de la campanya de restauració i difusió del patrimoni que desenvolupa aquesta institució, i que culminarà amb una exposició a la fi de 2013, en quatre poblacions del Maestrat: Vinaròs, Benicarló, Culla i Catí.

La restauració arquitectònica abastarà, entre altres actuacions, la neteja de les façanes de pedra de carreus, i la consolidació i el sanejat dels paraments exteriors i interiors de maçoneria, el canvi i reparació de paviments, la restauració de fusteries i la substitució o condicionament de les instal · lacions de sanejament, fontaneria i electricitat. També, i pel que fa a la intervenció artística, es desenvoluparà una actuació a la capella la decoració, d'època barroca, es troba oculta sota una gruixuda capa de pintura blanca. La intervenció pretén eliminar aquest recobriment, i recuperar els esgrafiats amb motius vegetals en tonalitats blaves i blancs.

A la Sala de la Vila es realitzaran proves d'adequació per treure a la llum la decoració original de les parets, i que suposa ampliar una intervenció ja iniciada en el passat.

L'edifici, construït al segle XV, respon a una clara tipologia de monument concejil, similar als de Morella, Forcall, Cintorres, o Ares. L'edifici és de planta trapezoïdal amb dues plantes i golfes. Situat al casc antic de la població, s'acobla a la trama urbana amb façana a tres carrers, recaient la principal al carrer Major. La planta baixa es configura a base de set arcs apuntats de pedra que descansen en dos pilars centrals-sis pilastres en pedra picada.

També, dintre del mateix programa de la Llum i les Imatges, ha sortit la licitació de les obres de restauració de la teulada de l'església parroquial Nª Sª de l'Assumpció de Catí peru un valor inicial de 243.200 euros.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/16/pdf/2013_3450.pdf