C21.- 30.000 euros per a la reforma de les piscines

El BOP de Castelló de data 6-04-2013 publica l'aprovació del Pla Provincial d'obres i serveis de l'any 2013. L'acord és del dia 26 de març de 2013. Es publica una relació del finançament d'algunes obres provincials entre les que figura la reforma de les piscines de Catí amb una subvenció total de 30.000 euros, la major part dels quals correran a càrrec de la Diputació (22.500 €) i la resta a càrrec de l'ajuntament (7.500 €)

D'altra banda l'ajuntament ha exposat al públic el pressupost previst per a l'any 2013 i també l'impost sobre activitats económiques de 2013 obrint un termini de 15 dies per a possibles al·legacions.