B18.- La Mare de Déu de l'Avellà estrena una mantellina de blonda

Amb motiu del diumenge de Pasqua de Resurrecció el dia 31 de març de 2013, la Mare de Déu de l'Avellà ha estrenat una mantellina de blonda.
La mantellina ha segut patrocinada per la Confraria de la Mare de Déu de l'Avellà.

La Mare de Déu de l'Avellà està ubicada en l'esglèsia parroquial de Nª Sª de l'Assumpció en la capella del mateix nom i que antigament es va nomenar com a capella del Nom de Jesús. En esta capella la Mare de Déu està situada amb Sant Roc i Sant Antoni.

La Capella del Santíssim Nom de Jesús fou construida l'any 1447 entre les capelles de Sant Martí i de Sant Miquel i Sant Pere Apóstol (capella de la família dels Montserrat). A partir de l'any 1640 es convertí en la capella de la Mare de Déu de l'Avellà.

La Mare de Déu de l'Avellà de Catí es trau amb processó el dia de Pasqua de Resurrecció amb la nomenada processó del "encuentro"

PROCESSÓ DEL "ENCUENTRO": En Catí el Diumenge de la Pasqua es celebra la Processó de l'encontre. Tenen lloc dos processons simultànies. La primera amb la Marededéu de L'Avellà portada pels quintos. Surt amb la creu i les fadrines de l'església. Va pel Carrer Llarguer fins a la plaça de Baix. La segona processó amb el Santíssim sota palis, la creu, el capellà, la banda de música i la resta de la gent surt amb sentit contrari per la Plaça de Dalt fins a la Plaça de Baix. Allí es produeix l'encontre de les dos processons i té lloc la benedicció solemne del Santíssim. Després les dos processons reprenen el camí cap a l'església on té lloc una solemne missa.
Fins enguany cada processó anava amb una creu. Aquest any (2013) la processó de la Mare de Déu ha sortit sense cap creu com si que l'ha dut la processó del Santíssim sota palis

També es trau la mateixa Mare de Déu per part dels "quintos" el diumenge de la Romeria a la Mare de Déu de l'Avellà del santuari. Ben avançada la vesprada d'aquest dia la Mare de Déu de l'Avellà de Cati surt en processó a esperar als membres de la Romeria que baixen del santuari de l'Avellà. Es produeix també un encontre entre les dos creus al Pla de Sant Roc que es besen. Llavors les dos creus encapçalen la processó des del Pla Sant Roc, Carrer Major, fins a l'esglèsia. Una vegada en l'església es canta el Regina Caeli. És de suposar que enguany la processó que surtiga de l'església ho faça sense creu i s'integre posteriorment en l'altra processó que presideix la creu durant la romeria, de forma semblant al succeït en les processons del Diumenge de Pasqua.