B10.- X Mostra dels Ports-Maestrat de la Trufa Negra- Culla

X Mostra de la trufa negra- Culla, febrer 2013

X Mostra dels Ports-Maestrat de la Trufa Negra- Culla

Dilluns, dia 28 de gener comencen les activitats de la X Mostra de Trufa Negra dels Ports-Maestrat. Aquest dia tenen lloc activitats formatives.
El cap de setmana del 2 i 3 de febrer serà quan tinguen lloc les principals activitats en la nau polifuncional de l'Ajuntament de Culla.
Els tallers, reunions tècniques, concursos, exhibicions, degustacions, tindran a Culla com a localitat anfitriona.

Enllaços:

Es pot accedit al programa complet de la Mostra, cartell, tríptic a través de la web de l'ajuntament de culla http://culla.es

http://culla.es/es/node/209
http://www.trufaportsmaestrat.es/
http://culla.es/sites/culla.es/files/attachments/triptic_trufa.pdf
http://culla.es/sites/culla.es/files/attachments/triptic_trufa-val.pdf
http://culla.es/sites/culla.es/files/attachments/cartel_cas_progra.pdf
http://culla.es/sites/culla.es/files/attachments/cartel_val_progra.pdf